Asóciate

Este formulario ten como obxectivo recoller a información básica para poder ponernos en contacto convosco e facer efectiva a solicitude:

Aviso sobre o uso dos datos.
Os datos recollidos neste formulario serán utilizados pola Asociación TEL-TDL de Galicia (ATELGA), asociación responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados baixo o seu consentimento. Estes serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e do Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR), co obxectivo de crear unha vía de contacto directa entre os membros da xunta directiva da asociación e o público en xeral.