Guías e documentos de interese

Guía ATELGA

Esta guía recolle de forma moi clara, en que consiste o TEL- TDL, que características poden presentar alumnos/ as nas etapas de educación infantil e primaria. É de especial interese para mestres/ as, xa que lles pode achegar unha ampla visión sobre o que se poden atopar dentro da aula e posibles estratexias a abordar. Foi redactada pola logopeda Mónica Vilameá Pérez, coa colaboración da tamén logopeda Belén Vidal Porto.

Descargar guía galego (PDF) / Descargar guía castellano (PDF)

Guia TEL Educaciò Infantil i Cicle Inicial

https://orientacion.educarex.es/images/Guia_TEL_RL_Andalucia.pdf

Manual para padres con hijos con trastorno específico del lenguaje

http://www.xtec.cat/serveis/creda/e3925251/docs_public/guia_padres_tel.pdf

Alumnado con Retraso en el Lenguaje y Trastorno Específico del Lenguaje

http://atelca.org/guia-tel-educacio-infantil-i-cicle-inicial/

Documentos, artigos e novas de interese

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/01/29/be180bd5eb5cf3f86add2dc5a33b41ff.pdf
https://radld.org/wp-content/uploads/2019/10/TRASTORNO-DEL-DESARROLLO-DEL-LENGUAJE-TDL-TEL-HOJA-INFORMATIVA-Spanish.pdf

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309-articuloel-trastorno-del-desarrollo-del-S0214460320300206
https://franklinsusanibar.com/del-tel-al-tdl/
http://idel.uib.es/files/2017/12/TEL-o-TDL-castellano.pdf
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cada-catorce-ninos-padece-trastorno-desarrollo-lenguaje-201910170225_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com

Videos

Integratek, Helena Alvarado: https://vimeo.com/237409551
Gina Corti-Ramsden: https://www.youtube.com/watch?v=0lqnZPbPtdo
UOC, Elvira Mendoza: https://www.youtube.com/watch?v=exk5isMIM9U
UOC, Gerardo Aguado: https://www.youtube.com/watch?v=lDM4tvt1gCY
Mesas NEE, Isabelle Monfort: https://www.youtube.com/watch?v=OyIb9_8quT0